موجودی کیف پول :

امتیازها :

0 امتیاز

اعلان ها

09:20:40  |  1401/08/14

سفر شما لغو شد و مبلغ تومان به کیف پول شما برگشت خورد.09:20:23  |  1401/08/14

سفر با موفقیت برای شما و راننده تنظیم شد، در زمان مشخص شده به همراه راننده شروع به حرکت کنید، دقت داشته باشید که مبلغ پرداختی شما تا پایان سفر نزد راجت محفوظ است، حتما در انتهای سفر روی دکمه پایان سفر کلیک نمایید.11:49:06  |  1401/05/13

سفر شما توسط راننده لغو شد و مبلغ تومان به موجودی کیف پول شما برگشت خورد.11:45:47  |  1401/05/13

سفر شما توسط راننده لغو شد و مبلغ تومان به موجودی کیف پول شما برگشت خورد.11:45:11  |  1401/05/13

سفر شما توسط راننده لغو شد و مبلغ تومان به موجودی کیف پول شما برگشت خورد.05:54:37  |  1401/04/19

سفر توسط راننده تأیید شد، درصورتی قصد انجام سفر را دارید روی دکمه تایید کلیک کنید و در غیر این صورت روی دکمه لغو کلیک کنید.05:54:27  |  1401/04/19

سفر شما توسط راننده لغو شد و مبلغ تومان به موجودی کیف پول شما برگشت خورد.05:49:42  |  1401/04/19

سفر توسط راننده تأیید شد، درصورتی قصد انجام سفر را دارید روی دکمه تایید کلیک کنید و در غیر این صورت روی دکمه لغو کلیک کنید.05:49:37  |  1401/04/19

سفر شما توسط راننده لغو شد و مبلغ تومان به موجودی کیف پول شما برگشت خورد.