مسافر به مقصد مازندران

مبدا:

تهران > تهران

مقصد:

فارس > شیراز

مبدا:

تهران > تهران

مقصد:

فارس > شیراز

ساعت حرکت :

12:15 ق.ظ

تاریخ حرکت :

پنجشنبه 12 مهر 1400

شامل 2 نفر می باشد

قوانین عمومی :

15 دقیقه زودتر از زمان حرکت در مبدا حاضر شوید

مبدا و مقصد را به طور دقیق قبل از خرید بلیط با راننده هماهنگ کنید

در مورد وسایل همراه خود از قبیل چمدان و مکان آن در خودرو ، قبل از خرید بلیط با راننده هماهنگ کنید

اگر راننده این مسیر هستید برروی ( دکمه راننده این مسیر هستم ) بزنید تا درخواست شما برای مسافر ارسال شود سپس از قسمت اعلان ها پیگیری کنید