مزدا 3 آبی

مبدا:

تهران > تهران

مقصد:

فارس > شیراز

مبدا:

تهران > تهران

مقصد:

فارس > شیراز

ساعت حرکت :

12:15 ق.ظ

تاریخ حرکت :

پنجشنبه 12 مهر 1400

ظرفیت موجود 1 نفر می باشد

قوانین عمومی :

15 دقیقه زودتر از زمان حرکت در مبدا حاضر شوید

مبدا و مقصد را به طور دقیق قبل از خرید بلیط با راننده هماهنگ کنید

در مورد وسایل همراه خود از قبیل چمدان و مکان آن در خودرو ، قبل از خرید بلیط با راننده هماهنگ کنید

قوانین استرداد :

از زمان خرید تا یک ساعت بعد از آن %10 جریمه

از یک ساعت بعد از خرید تا یک ساعت قبل حرکت 20% جریمه

از یک ساعت قبل حرکت تا بعد از حرکت 50% جریمه

مشخصات راننده و پلاک خودرو بعد از خرید برای شما نمایش داده می شود

20,000 تومان

پرداخت امن از درگاه بانک

7 روز ضمانت بازگشت پول

ارتباط مستقیم با راننده