جزئیات سفر

مبدا

تهران > تهران

مقصد

تهران > دماوند

ساعت حرکت

12:45

تاریخ حرکت

1401/01/01

همراهان من

علی

حسین

امیر علی

مبلغ کل

300,000 تومان